Πτυχία Μουσικής Ειδικότητας

Φίλτρο Τίτλου      Προβολή #  
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Διευκρινίσεις σχετικά με την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων για χορήγηση τίτλου μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων Γ2/4409/08-10-2000 450
2 Ορισμός Εξεταστικών Επιτροπών για Χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων 30-06-1999 623
3 Ορισμός μαθημάτων και εξεταστέας ύλης, Διαδικασία εξετάσεων για χορήγηση τίτλου μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων 30-06-1999 710
4 Τροποποίηση της Γ2/7324/8-12-97 απόφασης Υπουργού Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων "Ορισμός εξεταστικής επιτροπής για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους Μουσικών Σχολείων" (ΦΕΚ1233/τ.Β') 569
5 Χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων 08-12-1997 552
6 Ορισμός Εξεταστικής Επιτροπής για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους Μουσικών Σχολείων κ.α. 08-12-1997 554
7 ΠΤΥΧΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 28-06-1993 644