Μουσικά Σχολεία

Φίλτρο Τίτλου      Προβολή #  
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Τροποποίηση της αριθ. 72137/Γ7/28.6.2012 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1643/Β΄) με θέμα «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων» 697
2 Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων Γ7/72137/28-06-2011 556
3 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998) απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων». Γ7/60235/26-05-2011 761
4 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) Y.A. Γ7/68092/12-06-2009 (ΦΕΚ 1304/Β'/02-07-2009) 727
5 Λειτουργία Μουσικών Σχολείων Γ2/3850/16-06-1998 762
6 Συγκρότηση καλλιτεχνικής επιτροπής Γ2/2718/30-04-1996 589
7 Λειτουργία μουσικών σχολείων (Γυμνασίων - Λυκείων) Γ2/950/27-03-1996 734
8 Λειτουργία Μουσικών Γυμνασίων Γ2/2300/30-05-1989 539
9 Διδασκόμενα μαθήματα και ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας στα Μου­σικά Γυμνάσια Γ2/2299/30-05-1989 1427
10 Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων Γ2/3345/2.9.1988 953